huvudbild

  

undefined

 


Sveriges kyrkklockor ringer som ett tecken på vår omtanke och bön för Syriens krigsdrabbade folk

Det är med förtvivlan och uppgivenhet vi tar del av rapporter om situationen i Aleppo och andra platser i Syrien: barnens vidriga levnadsförhållanden, sjukhusens omöjliga arbetssituationer, oskyldiga civila som drabbas. När vanmakten är som störst är det viktigt att samlas i bön.

Liksom många kyrkor i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kommer Svenska kyrkans klockor att ringa som en uppmaning till människor att stanna upp i bön och eftertanke för folket i Syrien och för fred. Under en veckas tid klockan 17.00, då arbetsdagen slutar för många i vårt samhälle, ringer kyrkklockorna, fram till FN-dagen den 24 oktober. 

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift


 

undefined

 

KONFIRMATION 2016/2017

Se vilka alternativ som finns för läsåret 2016/2017 och anmäla dig här 

undefined